Şantiye Mobilizasyon

Şantiye projelerinin yürütülmesi için gerekli tüm yapı gruplarına şantiye mobilizasyon binaları denir. Şantiye mobilizasyonu bir planlama çerçevesinde yapılır. Bu yönüyle mobilizasyon uzmanlık gerektirir.

Şantiye Mobilizasyon Nedir?

Şantiye mobilizasyonu, bir proje başlamadan önce gerekli olan tüm yapı gruplarının kurulumuyla ilgili süreci ifade eder. Bu süreçte, projede çalışacak personelin organize edilmesi, çalışma ve konaklama binalarının hazırlanması ve gerekli ekipmanın temini gibi işlemler mobilizasyon planı kapsamında gerçekleştirilir.

Mobilizasyona İhtiyaç Duyan Şantiye Projeleri

Mobilizasyona ihtiyaç duyan şantiye projeleri genellikle şunlardır:

 • Enerji ve madencilik şantiyeleri
 • HES ve RES enerji kurulum şantiyeleri
 • Petrol ve doğalgaz şantiyeleri
 • Havalimanı, demir yolu ve karayolu yapım şantiyeleri
 • Toplu konut şantiyeleri
 • AVM şantiyeleri
 • Baraj inşaatı şantiyeleri
 • Hastane ve eğitim projeleri şantiyeleri
Akkuyu Nükleer Santral Mobilizasyon
İstanbul Havalimanı Mobilizasyon

Mobilizasyon, şantiye kurulumunun tamamını kapsar. Yemekhane, yatakhane, çalışma ofisi gibi binaların inşası ve vinç kurulumu gibi işlemler de mobilizasyon sürecinin bir parçasıdır. Başarılı bir mobilizasyon planlaması, yapıların en kısa sürede kurulabilmesine bağlıdır.

Zaman ve Bütçe Önemi

Şantiye projesi için en kritik faktörlerden biri zamandır, özellikle teslim süresi sınırlı olan projelerde mobilizasyon planlaması zamanında tamamlanmalıdır. Ayrıca, mobilizasyon sürecinde bütçe tasarrufu da önemlidir. Rekabetin yoğun olduğu sektörlerde, mobilizasyon bütçesinin etkili bir şekilde kullanılması gereklidir. Bu nedenle, projenin maliyetlerini azaltmak için tekrar kullanılabilir yapılar tercih edilir. Ayrıca, hızlı kurulum ve yeniden kullanım gibi faktörler de mobilizasyon sürecinde önemlidir. Örneğin, uzun mesafeli karayolu ve demiryolu projelerinde taşınabilir şantiye mobilizasyonları tercih edilerek büyük avantajlar elde edilebilir.

İnşaatlar için Şantiye Mobilizasyon Planları

Mobilizasyon başarısı, iyi bir planlamanın sonucudur. Proje gereksinimlerine göre hazırlanmış mobilizasyon planı, yatırımcıya zamandan ve bütçeden tasarruf sağlar. Bu nedenle, proje başarısını artırmak için şantiye mobilizasyon planı örneklerini paylaşacağız.

Her projenin mobilizasyon planı kendine özgü detayları içerir. Örneğin, toplu konut inşaatı ile maden sahası şantiye mobilizasyon planı farklılık gösterir. İnşaat şantiyesinde ihtiyaç duyulan personel ve yapıların planlanması daha kolaydır. Ancak maden sahasında, uzun vadeli çalışma yıllarını kapsayacak şekilde detaylı bir planlama ve uzmanlık gereklidir.

Şantiye mobilizasyon planlamasının başarısı için proje müdürü, şantiye şefi, iş güvenliği uzmanı gibi teknik personelin yanı sıra, kullanım ergonomisi açısından bir mimarın görüşü alınmalıdır. Ayrıca inşaat mühendisi, makine ve elektrik mühendisi, harita mühendisi, idari işler yöneticisi gibi uzmanların fikirlerine başvurulmalıdır.

Planlama sürecinde sadelik, hızlı kurulum, kullanım ergonomisi, kapasite verimliliği ve bütçe maliyetleri değerlendirilmelidir. Zor çalışma sahalarında, çalışma ofisleri ve konaklama binalarında zindelik veren yapılar tercih edilmelidir. Ayrıca mobilizasyon sahasının yönetim ve kontrolünde idari işler müdürü ve İSG uzmanının sorumluluğu bulunmaktadır. İş kazası riskinin yüksek olduğu bu alanlarda, İSG kurallarına uygun hareket etmek önemlidir.

Projeniz için en uygun şantiye mobilizasyon planı örneğini burada bulabilirsiniz. Detaylı bilgi için iletişim sayfasını kullanarak uzmanlarımızla kolayca iletişime geçebilirsiniz.

Mobilizasyon İnşaat Örnekleri

Şantiye mobilizasyonunda, yatırımcının en çok ihtiyaç duyduğu konu örnek kurulum modelleridir. Mobilizasyon inşaat örneklerinde, hızlı kurulum ve bütçe avantajı ile prefabrik binalar öne çıkar. Bununla birlikte, konteyner ofis ve yatakhane binaları inşaat mobilizasyonunda tercih edilmektedir.

İnşaat mobilizasyonu için temel kural, ihtiyaç duyulan yapıların belirlenmesidir. Bunun için, projenin iyi bir planlama yapılması gerekmektedir. Mobilizasyon inşaat planlamasında bilinmesi gereken detaylar şunlardır:

 • Mobilizasyonu kullanacak teknik ve mavi yaka personel sayısının belirlenmesi
 • Personel sayısına göre ihtiyaç duyulacak yapıların ve adetlerinin belirlenmesi
 • Projeye göre ihtiyaç duyulacak (laboratuvar benzeri) özel ihtiyaç alanlarının belirlenmesi
 • Depolama ve kademe binalarının belirlenmesi

Burada size fikir vermesi için mobilizasyon inşaat örneklerini paylaşıyoruz. Projenize uygun yapı gruplarını seçebilirsiniz. Desteğe ihtiyaç duyduğunuzda, iletişim sayfamızdan uzman destek personelimize hemen ulaşabilirsiniz.

Mobilizasyon Aşamaları

Şantiye kurulumu, mobilizasyon çalışmalarında ilk aşamada şantiye rölevesi baz alınarak ilerlenir. Bu süreçte şu adımlar izlenir:

 1. Şantiye Proje Sahasının Hazırlanması:

  • Şantiye proje sahasının sınırlarının belirlenmesi ve çevrenin çit veya duvarla çevrilmesi,
  • Sahada mevcut eski yapıların varsa yıkılması ve yeni inşaat alanlarının belirlenmesi,
  • Yolların işaretlenerek belirlenmesi, kazı kot ve derinliklerin belirlenmesi,
  • Şantiye sahasındaki mevcut altyapıların tespitinin yapılması (elektrik direği, boru hattı, rögar, baz istasyonu vb.),
  • Tespiti yapılan hatların bulunması halinde gerekli resmi kurumlarla görüşülerek izin başvurularının yapılması,
 2. Şantiye Alanının Tayini ve Kapasitenin Belirlenmesi:

  • Şantiyede görev alacak işçi ve teknik personel sayısının ortalama olarak belirlenmesi,
  • Şantiye bölgesindeki iş gücünün belirlenmesi (mobilizasyonda kullanılacak yatakhane benzeri binaların planlamasında önem kazanmaktadır),
  • Maden şantiyelerinde çıkarım sonrası geri dolgu stok sahası hacminin tespit edilmesi,
  • Hazır beton ihtiyacı durumunda yakındaki beton santralinin bilinmesi,
  • Gerekli kule vinç sayısı ve kurulum yerlerinin tespiti,
  • İşçi ve personel konaklaması için yeterince yatakhane, sosyal donatı yapısı, tuvalet ve duş sayısının belirlenmesi,
  • Yemekhane için kişi sayısına göre salon büyüklüğü, mutfak alanı ve tedarik imkanlarının belirlenmesi,
  • Yönetim ve teknik ofis alanlarının belirlenmesi,
  • Laboratuvar ve yapılan işe özel bina ihtiyaçlarının belirlenmesi,
  • Depolama ve stok alanlarının tespiti,
  • İK ofisi, revir ve sağlık tesis binasının belirlenmesi,
  • Dışarıdan gelen misafirler, şoför ve alt yükleniciler için dinlenme ofisi, konteyner misafirhane gibi yapıların belirlenmesi,
  • Güvenlik kulübeleri ve danışma kabinlerinin belirlenmesi,
  • Jeneratör, trafo, kimyasal atık konteyner vb. alanların belirlenmesi,
  • Kademe bakım onarım binalarının belirlenmesi vb.,

Bu aşamalar, mobilizasyon sürecinde sağlıklı bir başlangıç yapılabilmesi için önemlidir.

Şantiye Mobilizasyon İçerisinde Bulunan Yapılar ve Bölümler

 • Yönetim Binaları:

  • Mühendis Çalışma Ofisleri
  • Teknik Ofis
  • Proje Yönetimi Ofisi
 • Sağlık ve Güvenlik:

  • Sağlık Binası ve Revir
  • Güvenlik Binası
 • Konaklama ve Yeme İçme:

  • Mavi Yaka ve Yönetici Yatakhane Binaları
  • Misafirhane ve Lojman Binası
  • Yemekhane Binası (içerisinde mutfak, kiler, yemek salonu, bulaşıkhane, lavabolar bulunur)
  • Kantin ve Kafeterya Binası
 • Diğer Binalar ve Bölümler:

  • Çamaşırhane ve Ütü Evi
  • Şoför Bekleme Salonu
  • Dinlenme Lokali
  • Eğitim Salonu
  • Alt Yüklenici Binaları
  • Jeneratör ve Atık Konteynerleri
  • WC ve Duş Yapıları
  • Ambar ve Depolama Hangarları

Prefabrik Mobilizasyon Yapıları Kurulumu

Prefabrik mobilizasyon yapıları hızlı kurulum avantajıyla üç yönden kazandırır. İlk olarak hızlı kurulumuyla süreyle yarışan projelerde yatırımcıya zamandan kazandırır. İkinci olarak da diğer yapı modellerine göre çok daha ekonomik oluşuyla bütçeden kazandırır. Üçüncü olarak da sökülebilir ve taşınabilir özelliğiyle farklı projelerde defalarca kullanımıyla yatırımcıya tam bütçe tasarrufu ile kazandırır.

Prefabrik mobilizasyon yapılarının kurulumu diğer yapı modellerine göre yüze 70 daha hızlıdır. Üretimi modern tesislerde gerçekleştirilen hazır yapılar araçlarla proje sahasına taşınır. Yatakhane, yemekhane, şantiye ofisi, yönetim binası, lojman, çamaşırhane başta olmak üzere tüm binalar günler içerisinde kurulum yapılır. Kurulumun hızlı oluşu bu yapıların ön üretimli olmasından kaynaklanır. Tüm üretim fabrikada yapıldığından sahada uzman ekiple sadece yapıların montajı yapılır. Bu yapılar kurulum hızıyla şantiye yatırımcısına zamandan büyük kazanç sağlar. Rekabetçi koşullarda tercih eden şantiyeciyi bir adım öne geçirir.

Prefabrik Mobilizasyon Bina Fiyatları ve Maliyetleri

Teknoloji kullanımıyla fabrika ön üretimi prefabrik mobilizasyon bina fiyatları ve maliyetlerine önemli avantajlar sağlar. Şantiye yapı grupları modern tesislerde günler içerisinde üretilebilir. Şantiye sahasında henüz ilk çalışmalar devam ederken mobilizasyon yapılarının üretimi tamamlanabilir ve kuruluma hazır hale getirilebilir. Bu yapılar, şantiye sahası kurulmaya hazır olduğunda hızlı bir şekilde sevk edilip montajı yapılabilir. Profesyonel montaj ekipleri tarafından yapılacak montaj, işçilik maliyetlerini azaltarak prefabrik mobilizasyon bina fiyatlarını şantiye bütçesine büyük katkı sağlar.

Şantiye Mobilizasyon Bütçesi

Şantiye mobilizasyon bütçesi, projenin önemli bir gider kalemini oluşturur. Bu bütçeyi kolaylaştırmak için mobilizasyon binalarının inşası şantiye seyri doğrultusunda planlanmalıdır. Örneğin, havaalanı veya toplu konut gibi projelerde ilk aşamada hafriyat alımı ve temel/zemin düzeltme işleri için personel gereklidir. Bu personel, konaklama için mobilizasyon yapıları kullanılabilir. Personel değişiminde, kullanım konforunu artırmak için binaların bakımı yapılabilir.

Enerji ve maden çıkarma sahalarında da mobilizasyon yapıları kademeli olarak inşa edilmelidir. Personel sayısını aylar ve yıllara göre planlayarak bütçe kazancı sağlanabilir. Projeye göre kullanılacak yapılar zaman içinde ihtiyaca göre inşa ettirilmelidir. Bu şekilde, bütçeden tasarruf edilebilir.

Mobilizasyon bütçe planlamasında inşa süresi, sökme/yeniden kullanım gibi özellikler de hesaba katılmalıdır.

Sökülebilir ve taşınabilir yapılar tercih edilerek bütçeden tasarruf sağlanabilir. Özellikle, karayolu ve demiryolu gibi yer değişimi gerektiren projelerde prefabrik ve konteyner gibi taşınabilir yapılar tercih edilmelidir.

Mobilizasyon aşamaları planlanırken, yapıların insan kullanımını göz önünde bulundurmak önemlidir. İşçi konforunu artırmak için, yapıların ergonomik ve İSG standartlarına uygun olması gerekmektedir. Elektrik tesisatı, yangın güvenliği, iklimlendirme ve yalıtım gibi unsurlar da dikkate alınmalıdır.