Mülteci Kampı ve Acil Barınma İhtiyaçları için Konutlar

Yüzyılımızın en temel sorunlarından biri olarak kabul edilen mültecilerin en önemli ihtiyaçlarından biri de acil barınma yerleri kuşkusuz. Memleketlerini terk ederek sığındıkları kamplarda tam anlamıyla sağlıklı yaşam alanları bulunmayan mültecilere çok daha iyi insani şartlarda barınma amacına yönelik mülteci konutları oluşturulmalı.

Prefabrik evler çok kısa zaman diliminde gerçekleştirilebilen hızlı üretim sistemi ve yine kısa sürede kurulum kolaylığıyla mülteci konutları inşa etmede en pratik çözümü oluşturuyor.

Yiyecek temini, güvenli barınma ihtiyacı ve daha iyi şartlarda iş fırsatları arayışı gibi temel nedenlerle tarih boyunca her dönemde mülteci hareketleri yaşanmıştır. Ancak günümüzde benzeri görülmemiş bir şekilde insanların yerlerinden edilmesini şahit oluyoruz. Suriye başta olmak üzere Myammar gibi ülkelerde henüz sonlandırılamayan savaş nedeniyle oluşan akınlarla beraber iklim değişikliğinin getirdiği mahsül kıtlığı nedeniyle yeterli gıdaya ulaşamama gibi etkenler mülteci akınlarındaki bu benzersiz artışın temel sebeplerini oluşturuyor.

BM (Birleşmiş Milletler) göç ve mülteci raporuna göre 68 milyon 500 bin kişi kendi yaşadığı yerleri terk etmiş durumdan. Bu nüfusun 25 milyon üzeri kısmı henüz 18 yaş altındaki genç ve korumaya muhtaç çocuklardan oluşuyor malesef. Bu kadar genç nüfusun insani şartları oldukça düşük, sağlık ve eğitim imkanlarının yeterince bulunmadığı kamplarda yaşıyor olmaları ilerisi için endişe verici. Mülteci sorunu yirmi birinci yüzyılın en temel sorunları arasında yerini almış durumdan.

Acil durum prefabrik konut projeleri

Mülteci ve göçmenlere sağlıklı yaşam ortamı hazırlamayı amaçlayan acil barınma ve mülteci konut projelerinde mağdur toplulukların sosyal yaşama sağlıklı bir şekilde adaptasyonu da gerekir. Kendi istekleri dışında savaş vb. mağduriyetlerin getirdiği zorunlulukla alışık oldukları yaşam alanlarını terk edip geldiler. Doğal olarak sığındıkları yerlerde kendi kültürlerini devam ettirebilmek gibi çok haklı bir istekleri olacak. Onlara yeni yaşam alanları hazırlayan projelerde kendi kültürlerini de yaşatabilecekleri ortak müştereklerde buluşacakları bir mekan hazırlama sorumluluğu da mutlaka göz önünde bulundurulmalı.

Acil durum konut projelerinde mimari tasarımcılar ve şehir planlamacılarının bu kültürel farklılıkları çok iyi analiz ederek proje geliştirmeleri oldukça önemli. Değişik kültürlerin ortak ihtiyaçlarını uyumla sağayacakları yeni şehirleri nasıl inşa ederiz? sorusu üzerine son derece dikkatli çalışmalar ortaya koymak gerekir. Mülteci konut projelerinde evlerle beraber sosyal ve kültürel alanlar, okullar, hastaneler, rehabilitasyon merkezleri başta olmak üzere tüm yapı donatıları ayrıntılı şekilde planlanmaladır.

Mülteci konutları ne kadar sürede kuruluyor?

1986 yılından bugüne tecrübemiz, 30.000 metrekareyi bulan otomasyon destekli hızlı üretim hatlarımız, iyi organize olmuş birbirine sekronize ekiplerimizle sağladığımız hızlı saha aktivasyonlarımız, Acil Barınma ve Mülteci Konutları içeren yapılarımızla zor zamanda insanlığın yanındayız. Doğal afet veya savaş gibi nedenlerle oluşan göçlerle beklenmedik şekilde gelişen barınma ihtiyaçlarına hızlı çözüm sunuyoruz. Uzmanlığımızla yukarıda belirtilen kültürel hassasiyetlerin korunmasına en iyi şekilde  özen göstererek mülteci konutları hazırlarken aynı zamanda hazır projelere üretim desteği sağlıyoruz. Uzun ömürlü hızlı üretim teknolojimiz, paket sistemli ululuslararası lojistik standartlarında nakliye kolaylığımız, yerinde hızlı kurulu avantajlarımızla acil barınma konutlarında uzman çözüm ortağıyız. Birlikte çalıştığımız uluslararası kuruluşlarla beraber sivil toplum organizasyonlarının zamanla yarışan projelerini yapılarımızla hızla tamamlıyoruz. Mülteci ve göçmenlere insani yaşam standartı temel ekseninde sağlıklı yaşam alanları üretiyoruz.

Avrupa standartlarında mülteci konut projeleri

Uluslararası kalite standartlarında üretimi gerçekleştirilen uzun ömürlü prefabrik evler mülteci yaşam alanlarındaki sosyal yapıya uyumlu yapı sistemine sahiptir. Hızlı üretimli Acil Konut Yapılarımızla, mültecilere kendilerini mağdur değil değerli hissedecekleri yaşam alanları hazırlarken proje yüklenicilerine de esnek ve uygun maliyetli alternatifler sunar. Acil barınma kamp alanlarına yönelik mülteci konut projelerine hafif çelik sistem, panel sistem prefabrik ev, yeni nesil konteyner, modüler kabin gibi dört farklı modelde alternatif yapı modeli sunabilen çeşitliliği ile alanında tek dünya markasıyız. Hafif çelik prefabrik ev sistemiyle kalıcı mesken konutları, Yeni Nesil Konteyner modeliyle geçici ve kalıcı acil barınma alanları, kabin ürünleriyle afetzede ve mülteciler için geçici konut kurduğumuz yapı çözümlerimiz arasında yer alıyor.

Mülteci kampı üretim teknolojimiz

Yapı sistemimizin en önemli özelliği kaynaksız civata somunlu geçmeli demonte üretim sistemini kullanıyor olmamızdır. Bu özellik yapılarımızın tamamına hızlı üretiminin yanı sıra kolay lojistik imkanıyla beraber yerinde kısa sürede hızlı kurulum avantajı sağlamaktadır. Tek katlı ve iki katlı çok sayıda alternatif plana sahip acil yerleşim ünitelerimiz yan yana eklenebilir üniteleriyle ikiz veya dörtlü bağımsız alanlarda farklı ailelerin yaşamı için ayrı konutlar hazırlanabilmektedir.

Hayatı kolaylaştıran yapı teknolojileri

Acil Barınma ve Mülteci Konut çözümleri yapı tasarımlarımız ve üretim tarzımızın temelinde sosyal travma yaşayan ailelere kendi evlerindeki konforlu oram hazırlama gibi önemli bir ilkemiz var. Deprem, sel, tusunami, yangın, heyelan gibi tabi afetlerle savaş durumunun oluşturduğu göçle beraber ortaya göz ardı edilemeyecek bir sorun çıkıyor. Bu mağdur insanlar henüz birkaç gün öncesinde kendi evlerinde güven içinde yaşarken bir anda evsiz kalıyorlar ya da savaş nedeniyle yaşadığı evleri terk etmek durumunda bırakılıyorlar. Her iki durumdan da mağdurlar bu yönüyle önemli bir travma durumuyla karşı karşıya kalıyorlar. Mağduriyetin farkındalığında olan marka bilincimizle afetzede ve mülteci barınma konut yapılarında tasarımdan üretime bu önemli etkeni dikkate alarak yapılarımızı hazırlıyoruz. Onlara en iyi konforu yaşatacak ve kendilerini evlerinde hissedecekleri sıcak yuvalar kuruyoruz.