Yerleşim yerlerinden uzakta zorlu çalışma şartlarının yaşandığı enerji ve maden sektörlerinin kullanımına özel Enerji ve Maden İşçi Kamp yapıları üretiyoruz. Zorlu çalışma sahaları düşünülerek projelendirilen yapılarımızın öne çıkan yönü uzun ömürlü kullanım özelliğiyle beraber hızlı üretim, kolay nakliye ve yerinde çok kısa sürelerde kolayca kurulabilir olmasıdır. Müşteri talepleri doğrultusunda enerji ve maden işçi kamp mobilizasyonları aşama aşama projelendirilip yapılandırılabilmektedir. Başlangıçta üretim kapasitesine göre daha az personel istihdamı göz önüne alınarak planlama yapılırken, projenin ilerleyen yıllarında yine artan istihdama göre ilave yapı grupları ilave edilmektedir.

Enerji sahaları ve maden ocaklarındaki iklim benzeri diğer coğrafi özellikler kurulum yapılacak binaların teknik özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Kar, yağmur, rüzgar veya aşırı sıcak gibi iklim değerleri binaların yapılandırmasında uzmanlığa ihtiyaç duymaktadır. Karmod kapasite ve teknik donanımıyla enerji ve maden işçi kamp yerleşkelerinin üretiminden kurulumuna uzmanlaşmıştır.

Ön üretimli olarak hazırlanan yapılarımız Dünyanın neresinde olursa olsun uluslararası nakliye standartlarında kolayca sevk edilerek yerinde kurulum gerçekleştirilmektedir. Karmod’un prefabrik veya Yeni Nesil Konteyner modeliyle enerji ve madencilik sektörlerine yönelik ürettiği yapılar arasında yönetim ve teknik ofisler, yatakhane ve yemekhane binaları, revir ve sağlık tesisi, laboratuvar ve eğitim binaları, ibadethane, kantin ve dinlenme alanları, çamaşırhane, kiler gibi çok sayıda yapı grubu yer alamaktadır.

Enerji ve Madencilik sektörü için Dünya genelinde gerçekleştirdiğimiz projelerden bazılarını burada aktarmak isteriz. BP Azfen konsorsiyumu için Azerbaycan’da gerçekleştirdiğimiz Şahdeniz 2 projesinden daha önceki anlatımlarımızda bahsetmiştik. Bir örnek projemiz de Suudi Arabistan’ın Kuzeyinde Ürdün sınırı yakınındaki Tureyf şehrinde kurduğumuz maden kampı. Proje kapsamında Türkiye’de ön üretim gerçekleştirdiğimiz prefabrik hafif çelik sistemli 11 adet binayı 1 ay gibi kısa sürede kamp sahasında kullanıma hazır kurulum yaparak teslim ettik. Proje için ürettiğimiz yapıların toplam büyüklüğü 5.277 metrekare olup 500 kişi kapasitesiyle 25 yıl hizmet verecek.
Peki 11 adet maden antiye yapı grubunda neler var? Teknik ofis, yönetici ofisi, özel ve genel yatakhane ile yemekhane binaları, mescit, sağlık hizmet binası ve çamaşırhane projeye kazandırdığımız yapılar arasında. Her yerde olduğu gibi gerek hazırladığımız ofis ortamında görev alan teknik personel gerekse sahada zor şartlarda çalışan işçiler yapılarımızın sunduğu konfordan oldukça memunlar.

Madencilikte bir proje örneğimiz de Güney Amerika ülkelerinden Şili’de inşaa ettiğimiz altın madeni şantiye yerleşkesi. Ülkenin Büyük Okyanus kenarında yer alan güzel şehri San Antonio’nun kırsalında yer alan maden sahasına deniz ve karayolu taşımacığılı ile ulaştırdığmız 8 binadan oluşan yapı grubumuzu dört ay gibi bir zaman diliminde yine kullanıma hazır teslim ettik.
Bu projemizdeki yapı gruub panel sistem perfabrik yapı modeli kullanıldı. Ofis binaları, yemekhane ve yatakhane binaları, laboratuvar, dinlenme alanları proje için hazırladığımız yapılarımız arasında yer aldı.