Prefabrik Şantiye Verimli Çalışma ve Ev Konforunda Yaşam

Enerjiden madenciliği, yol yapımdan toplu konuta tüm projeler prefabrik şantiye yapılarını kullanır. Çelik konstrüksiyon yapı sisteminin avantajlarını içeren prefabrik şantiye binalarımız ergonomisiyle çalışma verimliliği artırıyor. Mühendisten mavi yakaya şantiye çalışanlarına ev konforunu yaşatıyor.

Prefabrik şantiye yapı grubu içerisinde prefabrik yatakhane ve prefabrik yemekhane binaları, yönetim ve prefabrik ofis binaları, laboratuvar, eğitim salonu, sağlık merkezi, kantin, ibadethane, misafirhane, çamaşırhane başta olmak üzere tüm bina çözümleri yer almaktadır.

Prefabrik şantiye yapılarının projelere sağladığı kolaylık ve verimlilik yenilikçi bina çözümümün diğer alanlarda da kullanımına ilgiyi artırdı. Son yıllarda eğitim sektöründe yeni dersliklerin hazırlanmasında prefabrik okul yaygın olarak kullanılıyor.

Sağlık sektöründe aile sağlığı merkezi ve hastane yapılarının kısa zamanda hazırlanmasında prefabrik hastane binaları tercih ediliyor.

Hazır yapı sisteminin tercih edildiği sektörler arasında turizm ve sosyal hizmet alanları da öne çıkıyor. Sosyal tesis binalarında öne çıkan yapı modelleri arasında prefabrik yapılar yer alıyor.

Prefabrik Şantiye Nedir?

Enerji, madencilik, yol yapım, toplu konut gibi yapı projelerinin konaklama ve çalışma alanlarında kullanılan binalara prefabrik şantiye denir.

Prefabrik Şantiye Binalarında Hangi Alanlar Yer Alır?

Yatakhane ve yemekhane binalarıyla çalışma ofisleri prefabrik şantiye binalarının ana yapı grubunu oluşturur. Bu yapı grupları şantiye büyüklüğüne göre detaylandırılarak genişler. Ofis binaları; yönetim ofisi, teknik ofis, insan kaynakları ofisi, laboratuvar ve eğitim salonu şeklinde detaylandırılır. Yatakhane binaları işçi ve mühendis yatakhaneleri, yönetici lojmanı, misafirhane olarak ayrı binalarda hazırlanabilir.

Prefabrik şantiye yemekhane yapıları da yönetici, teknik ofis ve mavi yaka yemekhaneleri şeklinde projelendirilebilmektedir.

Prefabrik şantiye binaları grubundaki ofis, yatakhane ve yemekhane binaları dışında sağlık tesis binası, dinlenme salonları, çamaşırhane, WC duş üniteleri, kademe ve bakım binası, ambar, kafeterya binası, mescit gibi bina çözümleri yer almaktadır.

Prefabrik Şantiye Modelleri

Prefabrik şantiye modelleri yapı sistemi ve tasarım proje detayları açısından iki grupta değerlendirilir.

Prefabrik şantiye modelleri yapı sistemi açısından prefabrik ve konteyner olmak üzere iki ana modele sahiptir. Bunlar prefabrik ve konteyner şantiye binaları olarak şekillenir. Prefabrik şantiye modelleri çoğunlukla ofis ve yönetim binalarıyla yemekhane çözümü olarak kullanılır. Konteyner şantiye yapıları ofis olarak da tercih edilse de ağırlıklı şantiye kullanımında yatakhane yapıları yer almaktadır. İki yapı modeli de aynı sektörde üretildiğinden şantiye prefabrik konteyner adıyla da isimlendirilmektedir.

Prefabrik şantiye modelleri tasarım ve projelendirme açısından katlara göre değerlendirilmektedir. Prefabrik modeller arasında tek katlı ve iki katlı binalar yaygın olarak kullanılır. Bazı özel projelerde ofis kullanımı için üç katlı prefabrik şantiye modeli de tercih edilmektedir.

Prefabrik Şantiye Teknik Özellikleri
Prefabrik Şantiye Kurulum ve Montaj

Konteyner şantiye modeli ünitelerin yan yana veya katlı olarak dizilimiyle şekillenir. Tek katlı, iki katlı, üç katlı ve hatta dört katlı şantiye prefabrik konteyner binaları hazırlanabilmektedir.

Prefabrik şantiye modelleri projelendirmesinde kullanılacağı bölge coğrafi ve iklim özellikleri de etken olmaktadır. Sıcak, soğuk, kar yükü, yağış miktarı, rüzgar iklim açısından değerlendirilirken deprem, heyelan bölgesi gibi coğrafi riskler projeye yansıtılmaktadır. 

Prefabrik Şantiye Yemekhaneleri

Şantiye yapı grubunun en önemli binaları arasında prefabrik şantiye yemekhaneleri yer alır. Yemekhane binaları çalışan sayısı ve personel niteliğine göre şekillenir. Küçük şantiye alanlarında çoğunlukla tek katlı modeller tercih edilirken proje büyüdükçe yemekhane özelliği de değişir. Binin üzerinde personelin çalıştığı projelerin prefabrik şantiye yemekhaneleri sınıflandırılarak hazırlanır. Bu sınıflandırma tek binada ayrı bölmeler ve katlar şeklinde olabileceği gibi ayrı binalarda da yapılabilir. Yönetici, teknik ofis çalışanları ve mavi yaka çalışanlar için prefabrik şantiye yemekhanelerinde ayrı alanlar hazırlanır.

Prefabrik şantiye yemekhane binalarında yemek salonunun yanı sıra mutfak yemek pişirme alanı, kiler, soğuk hava deposu ile lavabo tuvalet alanları bulunur. Dönüşümlü saatli uygulama ile mevcut yemekhane kapasitesi iki veya üç katına çıkartılabilir.

Firma olarak projeden üretime, kullanıma hazır kuruluma kadar hizmet verdiğimiz prefabrik şantiye yemekhane binaları ergonomisiyle öne çıkıyor. Hijyen kolaylığındaki mutfağı çalışan sağlığına tam koruma sağlarken ergonomik yemek salonu yemek anını güzel bir dinlenme anına dönüştürür.

Prefabrik Şantiye Lojmanları

Mühendis ve teknik personel kullanımına özel tasarlanan prefabrik şantiye lojmanları şantiye verimliliğini artıran bina çözümleri arasında yer alıyor.

Uzak şehirlerde veya ülke dışında gerçekleşen şantiye projeleri mühendislerin yer aldığı teknik ofis personeline ihtiyaç duyar. Teknik personel için en önemli sorun ailelerinden uzakta bir işte çalışma zorunluluğudur. Bu önemli ihtiyaçtan hareketle prefabrik şantiye lojmanları geliştirdik. Konut konforundaki şantiye lojman binaları 1+1, 2+1 ve 3+1 alternatifinde planlara sahip. Prefabrik lojman bina çözümlerimizle önemli projelerde görev alan teknik personele aileleriyle birlikte bir yaşam imkanı sunuluyor. Proje sahasına yakın lokasyonda inşa edilen prefabrik lojmanlarda aile ile birlikte mutlu yaşam teknik ekibi bekliyor. Hasret sona eriyor aile mutluluğu verimliliğe dönüşüyor. Lojman binaları prefabrik okul, oyun salonları ve oyun parkı gibi alanlarla desteklenerek ailelerin mutlu yaşamına destek sağlanıyor.

Prefabrik şantiye binalarının bakımı ve onarımı

Diğer yapı modellerinde olduğu gibi zaman içerisinde prefabrik şantiye binaları da bakım ve onarıma ihtiyaç duyar. Binaların bakım ve onarımı diğer yapı modelleriyle benzerlik gösterir. Örnek olarak iç ve dış boyası, yağmur oluklarının temizliği verilebilir.

Prefabrik şantiye binalarının bakım ve onarımı:

 • Kullandıkça yıpranan iç ve dış cephe boyalarının belirli zaman içerisinde yenilenmesi
 • Prefabrik binalar hareketli yapı sistemine sahiptir. Bu nedenle zamanla duvarlarda kılcal çatlaklar oluşabilir. Bahsedilen çatlaklar oluşmuşsa macunlanarak boyama yapılabilir.
 • Yağmur derelerinde toz benzeri etkenlerle dolmalar meydana gelebilir. Yağmur suyunun sağlıklı akışı için bu olukların belirli yıl aralıklarında temizlenmesi kullanımı daha konforlu hale getirecektir.
 • Prefabrik binalar H taşıyıcı sistemler üzerinde yer alan dış halkalardan zemine özel uzunlukta çelik dübellerle sabitlenir. Bağlantıların zarar görmemesi için kontrol edilmesi gerekir. Zarar gören bağlantı varsa yeniden sabitlenmelidir.
 • Yemekhane yapılarında zemin temizliğinde suyun duvarlara temas etmemesine özen gösterilmelidir. Su davar boyalarına zarar verir ve nemlenmelere yol açabilir.
 • Prefabrik şantiye yapılarının çatısında gezinilmemelidir. Aksi halde vida bağlantıları zarar görerek bina çatıdan su alabilir.

Prefabrik Şantiye Binaları Kullanılan Sektör ve Projeler

Prefabrik şantiye binaları sektör ayırt etmeksizin hemen hemen tüm projelerin şantiye yapı grubunda kullanılmaktadır. Yoğun kullanım alanlarını sıralayabiliriz.

Prefabrik şantiye binalarının kullanıldığı sektörler;

 • İnşaat Sektörü;
 1. Toplu Konut şantiyeleri
 2. İş Merkezi İnşaat Projeleri
 3. AVM ve Sosyal Tesis Projeleri
 4. Yönetim Binası ve Fabrika İnşaat Şantiyeleri

 

 • Ulaşım Sektöründe;
 1. Havalimanı yapım projeleri
 2. Yol, Tünel, Köprü ve Viyadük projeleri
 3. Demir yolu inşa projeleri ve işletmeciliği
 4. Liman inşa şantiyeleri ve işletmeciliği

 

 • Enerji Sektöründe;
 1. Elektrik üretim ve dağıtım hatları şantiyeleri yapılarında
 2. Petrol arama ve çıkarma sahaları şantiye yapılarında
 3. Doğalgaz arama ve çıkarma sahalarında
 4. Nükleer santral inşa süreci ve işletmeciliğinde

 

 • Madencilik Sektöründe;
 1. Altın madeni çıkarma sahaları şantiye yapı grubunda
 2. Bakır madeni çıkarma sahaları
 3. Alüminyum benzeri madenlerin çıkarma sahalarında
 4. Bor ve diğer madenlerin çıkarma sahalarında
 5. Mermer ve granit çıkarma – işleme sahalarında

Prefabrik Şantiye Yapılarında Kullanılan Malzemeler ve Teknolojiler

Yeni nesil teknolojilerle donatılı modern tesislerde üretilen prefabrik şantiye yapıları en iyi malzemelerin kullanımıyla en iyi kaliteye yükselmektedir.

Prefabrik şantiye yapılarının ana taşıyıcı sisteminde özel kalınlıkta çelik metaller kullanılır. Bu çelikler malzemeler yapı güvenliğinde önemli bir işleve sahiptir.

Prefabrik şantiye yapıları özel duvar sistemiyle yalıtım performansıyla enerji giderlerinden tasarrufla kazandırır. Standart üretimde dış duvar kalınlığı 10 cm iç duvar kalınlığı 6 cm olarak üretilir. Kalınlıklar özel üretim ve kaplama uygulamalarıyla projeye göre özgünleştirilebilir. Duvar sistemi özel levhalar arasına yüksek yoğunlukta EPS malzemeler yerleştirilerek üretilir. Daha yüksek yalıtım ve tam yangın güvenliği için dolgu izolasyon malzemeleri taş yünü kullanımıyla üretilebilmektedir.

Prefabrik şantiye yapılarının çatı malzemelerinde yine çelik sistemler öne çıkar. Taşıyıcı sistemler çelik makaslar kullanılarak hazırlanır. Çatı örtüsünde sac trapezin yanı sıra kiremit desen alternatif uygulaması yapılabilmektedir. Çatı altı örtü öncesi çelik makaslar üzerine metal aşıklar montajlanarak OSB ve mebran uygulamaları gerçekleştirilmektedir.

Çelik Teknolojiyle İşleniyor Prefabrik Şantiye Yapılarına Tam Güvenlik Kazandırıyor

Prefabrik yapılarda kullanılan çelik taşıyıcı H sistemler ve çelik makasların üretimi teknolojik makinelerle donatılı modern hatlarda gerçekleştirilmektedir. Proje ile tam uygunlukta milimetrik detaylar teknolojik hatlarda kolaylıkla elde edilmektedir. Yeni teknolojilerle üretile prefabrik şantiye yapıları yapı güvenliği yönüyle en iyi düzeye yükseltilmektedir.

Prefabrik şantiye yapılarının dış ve iç kapıları, elektrik ve su tesisat malzemeleri, aydınlatma armatürleri diğer yapı modelleriyle benzerdir. Pencerelerinde PVC çift camlı pencere sistemi kullanılmaktadır. Pencerelerimizde kanat yüksekliğinde tam boy ispanyolet kullanılarak en iyi yalıtım sağlanmaktadır.

Prefabrik Şantiye Yapıları Sıkça Sorulan Sorular