MÜSİAD İnşaat Sektör Kurulu Akçakoca’da PPP’de Düzenleme Toplantısı Yapıldı

05 Haziran 2013, Çarşamba 08:50

Müsiad inşaat kurulu Akçakoca toplantısına Karmod Prefabrik Ceo’su da katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İrfan Uzun, bu toplantı ile ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren kamu ve özel sektör işbirliği yatırımlarını masaya yatırarak, gelişmekte olan Türkiye’nin hızına hız katmak amacında olduklarını söyledi. Uzun, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kentsel dönüşüm ile çevre dostu, enerji verimli, iklim duyarlı, dayanıklı nitelikli, sürdürülebilir yaşam alanların meydana getirilmesine kentsel ve kırsal yapılaşmalara dair politikalar oluşturmak, rehberlik etmek ve yapılan çalışmaları denetlemek üzere görevlendirilmiştir. Diğer yandan bakanlığımız mekansal strateji planları ile çevre ve imara ilişkin mevzuatları da hazırlamakla görevlidir.

Ülkemizdeki çarpık yapılaşma ve düzensiz yerlerden, planlı sağlıklı ve düzenli yerleşimlere geçişin bir aracı olarak kentsel dönüşüm çalışmaları hazırlanmıştır. Bilindiği üzere ülkemizdeki hızlı nüfus artışı, tarımda makineleşme ve özellikle 1950’li yılardan sonra sanayileşmedeki hızlanmanın etkisi ile kırsal alanlardaki nüfusun kentsele yayılması, gecekondulaşma sürecini başlatmıştır. Bu süreç kentlerimizin sağlıklı büyümesini engellemiş, doğal çevrenin tahrip edilmesine yol açmış, olası afet durumunda can ve mal kaybı riskini arttırmıştır. Ülkemizde konut sektörünün önemli bir kısmını gerekli mühendislik hizmetinden yoksun yada yetersiz kalmasından dolayı depremlere karşı sağlıksız durumdadır” dedi.